Mae angen help arna i

Drwy gydnabod bod alcohol yn cael effaith negyddol ar eich bywyd, rydych wedi cymryd y cam cyntaf pwysicaf tuag at gael triniaeth lwyddiannus, felly da iawn chi. Rydym ni, ym Mrynawel, yma i’ch helpu, eich arwain a’ch cefnogi chi bob cam o’r ffordd tuag at “ddewis gwellhad dros ddibyniaeth” 

Yn eu geiriau eu hunain

Efallai y bydd gweld sut mae cleientiaid blaenorol wedi llwyddo i ddewis gwellhad dros ddibyniaeth a’u barn ar y cymorth a gawsant ym Mrynawel yn eich helpu i benderfynu a yw driniaeth adsefydlu yn addas i chi. 

Gobeithio y bydd eu straeon yn eich ysbrydoli.

Dewch yn Gyfaill Brynawel

Mae cyfathrebu ac ymgysylltu yn rhan bwysig o’n cenhadaeth ym Mrynawel. Mae angen cyfeillion arnom sydd o’r un farn â ni y dylid cefnogi yn hytrach na beirniadu unigolyn sy’n dewis gwellhad dros ddibyniaeth. Felly, helpwch ni yn ein cenhadaeth ac ymunwch â ni fel “Cyfaill Brynawel”